Dyrektywa Unijna

Do roku 2015 r. Polska ma czas na pełne wdrożenie tzw. unijnej dyrektywy ściekowej oraz ramowej dyrektywy wodnej. Istnieje jednak obawa, że nie zdążymy spełnić wymagań dotyczących poprawy jakości wody i modernizacji oczyszczalni ścieków komunalnych. Może się to przełożyć na wzrost cen wody i ścieków.

Kolejny problem stanowią osady ściekowe, których składowanie po 2013 roku - zgodnie z unijnymi normami - nie będzie już możliwe. Wg danych Polskiej Agencji Prasowej, "tylko w 2010 r. powstało w Polsce 707 tys. ton osadów ściekowych. Trzy spalarnie były w stanie przerobić zaledwie 40 tys. ton osadów. Osady, które objętościowo stanowią 3 proc. proc. ścieków, zawierają ponad połowę całego ładunku zanieczyszczeń dopływających w ściekach surowych. W osadach występują metale ciężkie, azot, bakterie Salmonelli, więc ich wykorzystanie do celów rolniczych zostało ograniczone przepisami unijnymi".

Oferowane przez MVA Green Energy Hydrodynamiczne Wytwornice Kawitacji zwiększają efektywność pracy oczyszczalni ścieków, poprawiają jakość oczyszczanej wody, redukują koszty wywozu oraz utylizacji osadów. Ułatwiają także realizację wymagań Unii Europejskiej, dotyczących różnych aspektów ochrony środowiska.

D.B.B. Green Energy S.A. debiutuje na NewConnect

22 lipca 2011 roku MVA Green Energy S.A. zadebiutowała na rynku NewConnect. Z tytułu emisji akcji serii D, które są przedmiotem obrotu na rynku alternatywnym, spółka pozyskała 941 875 złotych. Środki przeznaczone zostaną na sfinansowanie produkcji urządzeń kawitacyjnych w pierwszym okresie funkcjonowania oraz na promocję wykorzystania Hydrodynamicznej Wytwornicy Kawitacji u potencjalnych odbiorców.

Mirosław Borucki, Prezes D.B.B Green Energy S.A., podczas prezentacji zorganizowanej z okazji debiutu na rynku NewConnect, podkreślił, że spółka ma ambicję odzwierciedlać w swojej działalności dążenia Inwestorów związane ze zrównoważonym rozwojem oraz ekologią.

- Chcemy, by nasz debiut, jak i dalsza działalność, była potwierdzeniem, że ochrona środowiska to dziedzina z przyszłością i branża warta każdej inwestycji. Będziemy dowodzić słuszności tego przekonania i stać na straży egzystencji zgodnej z naturą - powiedział Mirosław Borucki.