Korzyści jakie dajemy...

Efektem zastosowania Hydrodynamicznej Wytwornicy Kawitacji, obok pozytywnego wpływu na środowisko, jest szereg korzyści ekonomicznych zarówno dla oczyszczalni, jak i jednostek odpowiadających za ich finansowanie.