Nasza oferta...

MVA Green Energy S.A. zajmuje się sprzedażą, wynajmem, montażem, serwisem i wsparciem technicznym Hydrodynamicznych Wytwornic Kawitacji. Wdrożenie poprzedzone jest okresem testów i badań potwierdzających efekty montażu urządzenia w danej oczyszczalni.

MVA Green Energy S.A. opracowuje dokumentację techniczną oraz instaluje urządzenie.

MVA Green Energy S.A. proponuje oczyszczalniom ścieków różne modele działania:

  • wynajem Hydrodynamicznej Wytwornicy Kawitacji
  • sprzedaż Hydrodynamicznej Wytwornicy Kawitacji
  • wspólne przedsięwzięcia: instalacja Hydrodynamicznej Wytwornicy Kawitacji (zwiększenie ilości produkowanego biogazu), modernizacja instalacji do odbioru biogazu, montaż generatora do produkcji energii elektrycznej i cieplnej, certyfikacja instalacji w zakresie redukcji emisji CO2 oraz finansowanie projektu.


Analiza rynku i alternatywnych rozwiązań pozwala nam twierdzić, że w chwili obecnej na rynku nie ma urządzeń oferujących tak korzystne relacje pomiędzy efektami kawitacji i wynikającą z niej dezintegracją a poziomem energii zaangażowanej w proces. MVA Green Energy S.A. proponuje nabywcom Hydrodynamicznej Wytwornicy Kawitacji korzystne warunki serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego.

Z przyjemnością odpowiemy na wszelkie pytania oraz opracujemy dla Państwa atrakcyjną ofertę.
Prosimy o kontakt.