1 2   Następna strona Ostatnia

Lista akcjonariuszy powyżej 5% na ZWZ w dniu 11.06.2018 r.

Lista akcjonariuszy powyżej 5% na ZWZ w dniu 11.06.2018 r. Listaakcjonariuszypowyej5goswnaZWZ11062018.pdf

Sprawozdanie ZWZ z dnia 11.06.2018

Zarząd MVA Green Energy S.A. z siedzibą w Łodzi podaje do publicznej wiadomości i przekazuje w załączeniu sprawozdanie z ZWZ z dnia 11.06.2018. 2018MVAGreenEnergyprotokoZWZ.pdf

Zmiana porządku obrad.

Zarząd Spółki informuje o zmianie porządku obrad przez  wprowadzeniu nowego punkt na żądanie Akcjonariusza. OgoszeniezmianywporzdkuobradZWZ2018.pdf

Zwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki

Zarząd Spółki MVA GREEN ENERGY SA  S.A. (dalej: "Emitent"), informuje o zwołaniu na dzień 11 czerwca 2018 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się o godzinie 10:00 w Łodzi  przy ulicy Lodowej 92.

 

Pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał zostały zamieszczone w postaci załączników do niniejszego raportu.

 

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 oraz pkt 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

 

Andrzej Maciaszek - Prezes Zarządu InformacjaooglnejliczbieakcjZWZ2018.pdf

 OGOSZENIEOZWOANIUZWZ2018.pdf

 penomocnictwoZWZ2018.pdf

 ProjektyUchwaZWZ11062018.pdf

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zarząd Spółki MVA GREEN ENERGY SA , informuje o zwołaniu na dzień 27 lipca 2017 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się o godzinie 10:00 w Bydgoszczy przy ulicy Polanka 4. MVAinformacjaooglnejliczbieakcji072017.pdf

 MVAogoszenieozwoaniuZWZ072017.pdf

 MVApenomocnictwa072017.pdf

 MVAprojektyuchwa072017.pdf

Protokół NWZA

Zarząd MVA Green Energy S.A. z siedzibą w Łodzi podaje do publicznej wiadomości i przekazuje w załączeniu treść protokołu z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 03 marca 2017 roku MVAGESANWZA03032017.pdf

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 03.03.2017

Zarząd Spółki MVA Green Energy S.A. z siedzibą w Łodzi przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu na dzień 03 marca 2017 roku na godzinę 10.00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz projekty uchwał.

 MVAinformacjaooglnejliczbieakcji022017.pdf

 MVAogoszenieozwoaniuNWZ032017.pdf

 MVApenomocnictwa032017.pdf

 MVAprojektyuchwa032017.pdf

Protokół ZWZ

ZWZ 28.06.2016

Akt notarialny WZA 28.06.2016

 MVAGreenEnergySAZWZ28062016.pdf

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 28.06.2016

Zarząd Spółki MVA Green Energy S.A. z siedzibą w Łodzi przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu na dzień 28 czerwca 2015 roku na godzinę 10.00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz projekty uchwał.

 MVAinformacjaooglnejliczbieakcjiZWZA01062016.pdf

 MVAogoszenieozwoaniuZWZA01062016.pdf

 MVApenomocnictwa01062016.pdf

 MVAprojektyuchwa01062016.pdf

   1 2   Następna strona Ostatnia