1 2   Następna strona Ostatnia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zarząd Spółki MVA GREEN ENERGY SA , informuje o zwołaniu na dzień 27 lipca 2017 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się o godzinie 10:00 w Bydgoszczy przy ulicy Polanka 4. MVAinformacjaooglnejliczbieakcji072017.pdf

 MVAogoszenieozwoaniuZWZ072017.pdf

 MVApenomocnictwa072017.pdf

 MVAprojektyuchwa072017.pdf

Protokół NWZA

Zarząd MVA Green Energy S.A. z siedzibą w Łodzi podaje do publicznej wiadomości i przekazuje w załączeniu treść protokołu z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 03 marca 2017 roku MVAGESANWZA03032017.pdf

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 03.03.2017

Zarząd Spółki MVA Green Energy S.A. z siedzibą w Łodzi przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu na dzień 03 marca 2017 roku na godzinę 10.00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz projekty uchwał.

 MVAinformacjaooglnejliczbieakcji022017.pdf

 MVAogoszenieozwoaniuNWZ032017.pdf

 MVApenomocnictwa032017.pdf

 MVAprojektyuchwa032017.pdf

Protokół ZWZ

ZWZ 28.06.2016

Akt notarialny WZA 28.06.2016

 MVAGreenEnergySAZWZ28062016.pdf

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 28.06.2016

Zarząd Spółki MVA Green Energy S.A. z siedzibą w Łodzi przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu na dzień 28 czerwca 2015 roku na godzinę 10.00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz projekty uchwał.

 MVAinformacjaooglnejliczbieakcjiZWZA01062016.pdf

 MVAogoszenieozwoaniuZWZA01062016.pdf

 MVApenomocnictwa01062016.pdf

 MVAprojektyuchwa01062016.pdf

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 30.06.2015

Zarząd Spółki MVA Green Energy S.A. z siedzibą w Łodzi przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu na dzień 30 czerwca 2015 roku na godzinę 10.00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz projekty uchwał.

 MVAinformacjaooglnejliczbieakcjiZWZA020615.pdf

 MVAogoszenieozwoaniuZWZA020615.pdf

 MVApenomocnictwa02062015.pdf

 MVAprojektyuchwa02062015.pdf

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 30.06.2014

Zarząd Spółki MVA Green Energy S.A. z siedzibą w Łodzi przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu na dzień 30 czerwca 2014 roku na godzinę 10.00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz projekty uchwał.

 MVAinformacjaooglnejliczbieakcjiZWZA0206.pdf

 MVAogoszenieozwoaniuZWZA0206.pdf

 MVApenomocnictwa02062014.pdf

 MVAprojektyuchwa02062014.pdf

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 10.09.2013

Zarząd Spółki MVA Green Energy S.A. z siedzibą w Łodzi przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu na dzień 10 września 2013 roku na godzinę 10.00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz projekty uchwał.

 MVAinformacjaooglnejliczbieakcji20130705.pdf

 MVAogoszenieozwoaniuNWZ20130910.pdf

 MVApenomocnictwa20130910.pdf

 MVAprojektyuchwaNWZ20130910.pdf

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 25.06.2013

Zarząd Spółki MVA Green Energy S.A. z siedzibą w Łodzi przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu na dzień 25 czerwca 2013 roku na godzinę 10.00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz projekty uchwał.

 MVAinformacjaoogolnejliczbieakcji.pdf

 MVAogoszenieozwolaniuNWZ.pdf

 MVApenomocnictwa.pdf

 MVAprojektyuchwal.pdf

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
   1 2   Następna strona Ostatnia