1 2 3 4   Następna strona Ostatnia

Uchwały podjęte przez ZWZ w dniu 30 września 2020 r. MVA Green Energy Spółka Akcyjna

Zarząd MVA Green Energy S.A. w  załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 września 2020 r.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 2 i 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

 


 UchwaypodjteprzezZWZwdniu30wrzenia2020r.pdf

Pierwsze wezwanie akcjonariuszy

Pierwsze wezwanie do złożenia niezdematerializowanych dokumentów akcji MVA Green Energy Spółka Akcyjna

 


 MVApierwszewezwanieakcjonariuszy.pdf

Zwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki 30.09.2020

Działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 [1] § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 1 Statutu, Zarząd Spółki MVA GREEN ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 30 września 2020 roku, o godz. 12.00 w siedzibie Spółki, w Łodzi przy ulicy Lodowej 92.

 


 01MVAogoszenieZWZza2019.doc

 02MVAprojektyuchwaza2019.doc

 03MVApenomocnictwaza2019.doc

 04MVAinformacjaooglnejliczbieakcji092020.doc

Protokół NWZA z dnia 07.04.2020

Zarząd MVA Green Energy S.A. z siedzibą w Łodzi podaje do publicznej wiadomości i przekazuje w załączeniu treść protokołu z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 07.04.2020 roku 2020NWZMVAGreenEnerg.doc

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 07.04.2020

Działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 [1] § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 2 Statutu, Zarząd Spółki MVA GREEN ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 7 kwietnia 2020 roku, o godz. 10.00 w siedzibie Spółki, w Łodzi przy ulicy Lodowej 92. 01MVAogoszenieNWZ20200407.pdf

 02MVAprojektyuchwa20200407.pdf

 03MVApenomocnictwa20200407.pdf

 04MVAinformacjaooglnejliczbieakcji20200407.pdf

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 02.04.2020

Działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 [1] § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 2 Statutu, Zarząd Spółki MVA GREEN ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 2 kwietnia 2020 roku, o godz. 10.00 w siedzibie Spółki, w Łodzi przy ulicy Lodowej 92. 01MVAogoszenieNWZ20200402.doc

 02MVAprojektyuchwa20200402.doc

 03MVApenomocnictwa20200402.doc

 04MVAinformacjaooglnejliczbieakcji20200402.doc

Protokół NWZA z dnia 15.10.2018

Zarząd MVA Green Energy S.A. z siedzibą w Łodzi podaje do publicznej wiadomości i przekazuje w załączeniu protokól  z NZWZ z dnia 15 października 2018 r. ProtokzNZWMVAGreenEnergySAzlistobecnoci.pdf

Protokół NWZA z dnia 27.06.2019

Zarząd MVA Green Energy S.A. z siedzibą w Łodzi podaje do publicznej wiadomości i przekazuje w załączeniu protokól  z ZWZ z dnia 27 czerwca 2019 r ZWZMVAGreenEnergy2019.pdf

Lista akcjonariuszy powyżej 5% na ZWZ w dniu 27.06.2019 r.

Lista akcjonariuszy powyżej 5% na ZWZ w dniu 27.06.2019 r. listapowyejnaZWZ27062019.pdf

Protokół NWZA z dnia 23.07.2019

Zarząd MVA Green Energy S.A. z siedzibą w Łodzi podaje do publicznej wiadomości i przekazuje w załączeniu protokól  z ZWZ z dnia 23 lipca 2019 r


 2019ZWZMVAGreenEnergySA.pdf

   1 2 3 4   Następna strona Ostatnia