1 2   Następna strona Ostatnia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 15.10.2018

Zarząd Spółki MVA Green Energy S.A. z siedzibą w Łodzi przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu na dzień 15 października 2018 roku na godzinę 11.00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz projekty uchwał. 01OGOSZENIEOZWOANIUNWZ15102018.pdf

 02ProjektyUchwa15102018.pdf

 03Informacjaooglnejliczbieakcji092018.pdf

 04MVApenomocnictwa15102018.pdf

Lista akcjonariuszy powyżej 5% na ZWZ w dniu 11.06.2018 r.

Lista akcjonariuszy powyżej 5% na ZWZ w dniu 11.06.2018 r. Listaakcjonariuszypowyej5goswnaZWZ11062018.pdf

Sprawozdanie ZWZ z dnia 11.06.2018

Zarząd MVA Green Energy S.A. z siedzibą w Łodzi podaje do publicznej wiadomości i przekazuje w załączeniu sprawozdanie z ZWZ z dnia 11.06.2018. 2018MVAGreenEnergyprotokoZWZ.pdf

Zmiana porządku obrad.

Zarząd Spółki informuje o zmianie porządku obrad przez  wprowadzeniu nowego punkt na żądanie Akcjonariusza. OgoszeniezmianywporzdkuobradZWZ2018.pdf

Zwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki

Zarząd Spółki MVA GREEN ENERGY SA  S.A. (dalej: "Emitent"), informuje o zwołaniu na dzień 11 czerwca 2018 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się o godzinie 10:00 w Łodzi  przy ulicy Lodowej 92.

 

Pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał zostały zamieszczone w postaci załączników do niniejszego raportu.

 

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 oraz pkt 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

 

Andrzej Maciaszek - Prezes Zarządu InformacjaooglnejliczbieakcjZWZ2018.pdf

 OGOSZENIEOZWOANIUZWZ2018.pdf

 penomocnictwoZWZ2018.pdf

 ProjektyUchwaZWZ11062018.pdf

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zarząd Spółki MVA GREEN ENERGY SA , informuje o zwołaniu na dzień 27 lipca 2017 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się o godzinie 10:00 w Bydgoszczy przy ulicy Polanka 4. MVAinformacjaooglnejliczbieakcji072017.pdf

 MVAogoszenieozwoaniuZWZ072017.pdf

 MVApenomocnictwa072017.pdf

 MVAprojektyuchwa072017.pdf

Protokół NWZA

Zarząd MVA Green Energy S.A. z siedzibą w Łodzi podaje do publicznej wiadomości i przekazuje w załączeniu treść protokołu z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 03 marca 2017 roku MVAGESANWZA03032017.pdf

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 03.03.2017

Zarząd Spółki MVA Green Energy S.A. z siedzibą w Łodzi przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu na dzień 03 marca 2017 roku na godzinę 10.00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz projekty uchwał.

 MVAinformacjaooglnejliczbieakcji022017.pdf

 MVAogoszenieozwoaniuNWZ032017.pdf

 MVApenomocnictwa032017.pdf

 MVAprojektyuchwa032017.pdf

Protokół ZWZ

ZWZ 28.06.2016

Akt notarialny WZA 28.06.2016

 MVAGreenEnergySAZWZ28062016.pdf

   1 2   Następna strona Ostatnia