Ceny oraz finansowanie...

MVA Green Energy S.A. proponuje oczyszczalniom ścieków różne modele działania:
  • wynajem Hydrodynamicznej Wytwornicy Kawitacji
  • sprzedaż Hydrodynamicznej Wytwornicy Kawitacji
  • wspólne przedsięwzięcia: instalacja Hydrodynamicznej Wytwornicy Kawitacji (zwiększenie ilości produkowanego biogazu), modernizacja instalacji do odbioru biogazu, montaż generatora do produkcji energii elektrycznej i cieplnej, certyfikacja instalacji w zakresie redukcji emisji CO2 oraz finansowanie projektu.
Budowa systemów kanalizacji oraz oczyszczalni ścieków jest jednym z priorytetowych działań inwestycyjnych wspieranych przez dotacje rządowe i unijne. Celem jest realizacja wytycznych Unii Europejskiej w zakresie poprawy jakości wód. W Polsce około 60% ludności korzysta z systemów kanalizacji oraz oczyszczalni ścieków. Przy zastosowaniu Hydrodynamicznej Wytwornicy Kawitacji proces oczyszczania ścieków jest efektywniejszy jakościowo i kosztowo.

Dla jednostek zainteresowanych wdrożeniem Hydrodynamicznej Wytwornicy Kawitacji MVA Green Energy S.A. opracowuje kompleksową ofertę bazującą na analizie uwarunkowań technicznych, indywidualnych potrzebach Klienta oraz wybranym modelu współpracy.