Zastosowania naszego urządzenia...

Z uwagi na specyfikę procesu oczyszczania ścieków, najbardziej optymalnym środowiskiem pracy Hydrodynamicznej Wytwornicy Kawitacji są oczyszczalnie biologiczne.

Największą efektywność uzyskuje się z instalacji Hydrodynamicznej Wytwornicy Kawitacji w ciągu osadu nadmiernego, przed stabilizacją beztlenową.

Największe korzyści z wykorzystania Hydrodynamicznej Wytwornicy Kawitacji będą miały obiekty większe, wykorzystujące wytwarzany biogaz do produkcji energii elektrycznej i cieplnej.

Urządzenie powinno być instalowane w ciągu produkcyjnym oczyszczalni do dezintegracji osadu zagęszczonego do 2,5-4% suchej masy. Kawitator jest w stanie przerabiać od 1,5 m3 materiału wsadowego na godzinę do 12 m3 na godzinę. Pozwala to na swobodne dostosowanie formuły pracy urządzenia do specyfiki pracy oczyszczalni ścieków. Liczba urządzeń kawitacyjnych wykorzystywanych przez oczyszczalnię jest uzależniona od wielkości oczyszczalni i liczby równoległych linii produkcyjnych.