13.07.2011

Kawitacja to zjawisko powstawania w cieczy obszarów nieciągłości wypełnionych parą lub gazem, wywołane spadkiem ciśnienia do wartości krytycznej.

15.07.2011

Z uwagi na specyfikę procesu oczyszczania ścieków, najbardziej optymalnym środowiskiem pracy Hydrodynamicznej Wytwornicy Kawitacji są oczyszczalnie biologiczne.

03.11.2011

Do roku 2015 r. Polska ma czas na pełne wdrożenie tzw. unijnej dyrektywy ściekowej oraz ramowej dyrektywy wodnej. Istnieje jednak obawa, że nie zdążymy spełnić wymagań dotyczących poprawy jakości wody i modernizacji oczyszczalni ścieków komunalnych. Może się to przełożyć na wzrost cen wody i ścieków.

Kolejny problem stanowią osady ściekowe, których składowanie po 2013 roku - zgodnie z unijnymi normami - nie będzie już możliwe. Wg danych Polskiej Agencji Prasowej, "tylko w 2010 r. powstało w Polsce 707 tys. ton osadów ściekowych. Trzy spalarnie były w stanie przerobić zaledwie 40 tys. ton osadów. Osady, które objętościowo stanowią 3 proc. proc. ścieków, zawierają ponad połowę całego ładunku zanieczyszczeń dopływających w ściekach surowych. W osadach występują metale ciężkie, azot, bakterie Salmonelli, więc ich wykorzystanie do celów rolniczych zostało ograniczone przepisami unijnymi".

Oferowane przez MVA Green Energy Hydrodynamiczne Wytwornice Kawitacji zwiększają efektywność pracy oczyszczalni ścieków, poprawiają jakość oczyszczanej wody, redukują koszty wywozu oraz utylizacji osadów. Ułatwiają także realizację wymagań Unii Europejskiej, dotyczących różnych aspektów ochrony środowiska.

14.07.2011

Efektem zastosowania Hydrodynamicznej Wytwornicy Kawitacji, obok pozytywnego wpływu na środowisko, jest szereg korzyści ekonomicznych zarówno dla oczyszczalni, jak i jednostek odpowiadających za ich finansowanie.