Pytania i odpowiedzi...

Dlaczego w finansowanej przez Gminę oczyszczalni ścieków powinno zainstalować się Hydrodynamiczną Wytwornicę Kawitacji?


Montaż Hydrodynamicznej Wytwornicy Kawitacji w oczyszczalni ścieków przekłada się na szereg ekonomicznych korzyści. Oczyszczalnia zyskuje możliwość zwiększonej produkcji energii na potrzeby własne, rośnie wydajność, zmniejszają się koszty wywozu osadów oraz redukują ew. kary środowiskowe. W rezultacie zmniejszają się nakłady na bieżącą działalność placówki, co oznacza oszczędności dla gminnego budżetu.

Ile będzie kosztowała taka inwestycja?


Wdrożenie Hydrodynamicznej Wytwornicy Kawitacji w oczyszczalni ścieków poprzedzone jest dokładną analizą techniczną i finansową. Inwestycja uzależniona jest od wielkości placówki i stosowanej technologii oczyszczania. Ponadto, MVA Green Energy S.A., spółka notowana na rynku NewConnect, udostępnia różne formy zakupu lub wdrożenia urządzenia. Oferujemy m.in. wynajem urządzenia oraz wspólne przedsięwzięcie pozwalające na wykorzystanie efektów pracy Hydrodynamicznej Wytwornicy Kawitacji.

Dodatkowo, MVA Green Energy S.A. oferuje oczyszczalniom takie pomoc w modernizacji instalacji do odbioru biogazu, montaż generatora do produkcji energii elektrycznej i cieplnej, certyfikacja instalacji w zakresie redukcji emisji CO2. W każdym przypadku, beneficjentem jest jednostka samorządowa, odpowiadająca za pracę oczyszczalni ścieków, której zaoferować będziemy mogli dogodną formę wdrożenia Hydrodynamicznej Wytwornicy Kawitacji

Co Gmina będzie miała z wdrożenia Hydrodynamicznej Wytwornicy Kawitacji?


Dla jednostek samorządowych, finansujących pracę lokalnych oczyszczalni ścieków, wdrożenie Hydrodynamicznej Wytwornicy Kawitacji przekłada się na szereg oszczędności budżetowych, lepszą jakość oczyszczonej wody oraz jej zgodność z wymogami środowiskowymi. W przypadku Hydrodynamicznej Wytwornicy Kawitacji za ekologią przemawiają wymierne korzyści finansowe.

Czy MVA Green Energy S.A. to partner godny zaufania?


MVA Green Energy S.A. to spółka notowana na rynku NewConnect. Kontrolę nad naszą działalnością sprawują więc uznane instytucje związane z rynkiem kapitałowym oraz zarząd i rada nadzorcza, którym zależy na profesjonalnej działalności firmy na rynku. Posiadamy stabilną sytuację ekonomiczną oraz prawną, uregulowane zasady produkcji, montażu i wykorzystania benefitów związanych z Hydrodynamicznej Wytwornicy Kawitacji. Samo urządzenie pomyślnie przeszło szereg testów w oczyszczalniach ścieków oraz posiada referencje wystawione przez branżowych specjalistów i naukowe autorytety.

Czy Hydrodynamiczna Wytwornica Kawitacji działa już w jakiejś oczyszczalni?


MVA Green Energy S.A. systematycznie współpracuje z wybranymi oczyszczalniami ścieków prowadząc testy i badania potwierdzające korzyści wynikające z zastosowania Hydrodynamicznej Wytwornicy Kawitacji.

Jak wygląda możliwość uzyskania dotacji unijnej na wdrożenie Hydrodynamicznej Wytwornicy Kawitacji?


Hydrodynamiczna Wytwornica Kawitacji to urządzenie poprawiające efektywność pracy oczyszczalni ścieków i zmniejszające negatywne aspekty jej oddziaływania na środowisko naturalne. Dlatego nasze urządzenie można nazwać mianem ekologicznego i innowacyjnego, co można uwzględniać we wnioskach na unijne dotacje. MVA Green Energy S.A. z przyjemnością udostępni wszelkie materiały, które mogą pomóc w tego typu staraniach.