Korzyści jakie dajemy...

Efektem zastosowania Hydrodynamicznej Wytwornicy Kawitacji, obok pozytywnego wpływu na środowisko, jest szereg korzyści ekonomicznych zarówno dla oczyszczalni, jak i jednostek odpowiadających za ich finansowanie.

Zwiększenie efektywności oczyszczania to:
 • zwiększona produkcja energii na potrzeby własne
 • redukcja kosztów wywozu osadów
 • większa wydajność
 • redukcja zużycia polielektrolitów
 • zmniejszenie ew. kar środowiskowych
ZWIĘKSZONA PRODUKCJA ENERGII NA POTRZEBY WŁASNE

Uzyskiwany dzięki zastosowaniu Hydrodynamicznej Wytwornicy Kawitacji wzrost wytwarzania biogazów pozwala na zwiększenie efektywności energetycznej procesu oczyszczania. Oczyszczalnie wyposażone w instalacje do odzysku biogazów i produkcji energii elektrycznej i cieplnej uzyskują dodatkowa ilość energii mogą ją wykorzystać na własne potrzeby, lub mogą sprzedawać jej nadwyżki.

REDUKCJA KOSZTÓW WYWOZU OSADÓW

Efektywność procesu osuszania oraz utylizacji osadów stanowi dla oczyszczalni jeden z ważniejszych elementów kosztowych. Większość oczyszczalni w Polsce ponosi koszty związane z utylizacją osadów.

WIĘKSZA WYDAJNOŚĆ

Wykorzystanie Hydrodynamicznej Wytwornicy Kawitacji przy oczyszczaniu ścieków umożliwia bez kosztownej inwestycji przyjąć do oczyszczalni od 20 do 30% więcej ścieków.

REDUKCJA ZUŻYCIA POLIELEKTROLITÓW

Zastosowanie Hydrodynamicznej Wytwornicy Kawitacji powoduje zmniejszenie zużycia polielektrolitów o ok. 10%.

Pod względem technicznym, zastosowanie w oczyszczalni ścieków Hydrodynamicznej Wytwornicy Kawitacji wpływa na:

 • zniszczenie struktury kłaczkowatej osadu
 • uwolnienie wody związanej i półzwiązanej
 • lizę komórek mikroorganizmów i uwolnienie materii organicznej do roztworu
 • upłynnienie osadu powodujące mniejsze zapotrzebowanie na energię do mieszania osadów w komorze fermentacyjnej
 • skrócenie czasu fermentacji
 • zwiększenie produkcji biogazu
 • redukcję części organicznych w osadach przefermentowanych skutkującą lepszą ich odwadnialnością
 • polepszenie właściwości transportowych osadów
Hydrodynamiczna Wytwornica Kawitacji ułatwia realizację wymagań Unii Europejskiej, dotyczących różnych aspektów ochrony środowiska.