Nasze referenecje...

Hydrodynamiczna Wytwornica Kawitacji została podana licznym testom i badaniom.

Uzyskała pozytywne opinie z prób przeprowadzonych w warunkach laboratoryjnych od prof. dr. hab. inż. Zbigniewa Heidricha z Politechniki Warszawskiej oraz prof. Mirosława Krzemieniowskiego z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z Olsztyna.

Hydrodynamiczna Wytwornica Kawitacji uzyskała również pozytywną opinię z prób przemysłowych przeprowadzonych w oczyszczalni ścieków w Błoniu, jak również pozytywne wyniki po badaniach w oczyszczalniach w Mińsku Mazowieckim, Lublinie, Otwocku oraz Ostródzie.

Z przyjemnością prezentujemy listy referencyjne oraz niezależne badania potwierdzające możliwości techniczne Hydrodynamicznej Wytwornicy Kawitacji:

 PismoMinskMazowiecki.pdf      Pismo Mińsk Mazowiecki

 PismoMPGKJaslo.pdf      Pismo MPGK Jasło

 PismoMPWiKBonie.pdf      Pismo MPWiK Błonie

 PismoMPWiKLublin.pdf      Pismo MPWiK Lublin

 PismoPolitechnikaWarszawska.pdf      Pismo Politechnika Warszawska

 PismoTorunskieWodociagi.pdf      Pismo Toruńskie Wodociągi

 PismoWodociagiRadom.pdf      Pismo Wodociągi Radom

 WynikiBadaLublin06082010.pdf      Wyniki Badań Lublin 06-08-2010

 WynikiBadaLublin08092010.pdf      Wyniki Badań Lublin 08-09-2010

 WynikiBadaLublin09102010.pdf      Wyniki Badań Lublin 09-10-2010

 WynikiBadaMiskMazowiecki.pdf      Wyniki Badań Mińsk Mazowiecki

 WynikiBadaTorun.pdf      Wyniki Badań Toruń