Informacje dla inwestorów...

MVA Green Energy S.A. ma ambicję odzwierciedlać w swojej działalności dążenia Inwestorów związane ze zrównoważonym rozwojem oraz ekologią.

Chcemy, by nasza działalność była potwierdzeniem, że ochrona środowiska to dziedzina z przyszłością i branża warta każdej inwestycji. Będziemy dowodzić słuszności tego przekonania i stać na straży egzystencji zgodnej z naturą.

Potencjalny rynek zainteresowany wykorzystaniem kawitatora jest szacowany na 300 milionów złotych w Polsce oraz na ok. 3 miliardy złotych w Europie (z wyłączeniem Polski).

Asygnowanie środków unijnych na cele związane z ochroną środowiska podnosi szansę na wykorzystanie Hydrodynamicznej Wytwornicy Kawitacji przez komórki samorządowe.

Wzrost zapotrzebowania na kawitatory w nowobudowanych obiektach powinien się kształtować na poziomie 0,5-1% urządzeń rocznie.

RYNEK OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W POLSCE

W Polsce funkcjonuje około 2.999 komunalnych oczyszczalni ścieków oraz około 865 przemysłowych oczyszczalni ścieków.

Szacujemy, że spośród oczyszczalni komunalnych wykorzystaniem Hydrodynamicznej Wytwornicy Kawitacji zainteresowanych powinno być około 317 obiektów.

W tym w około 30 - 60 oczyszczalni wymaga zainstalowania 2 lub 3 Hydrodynamicznych Wytwornic Kawitacji z uwagi na specyfikę instalacji i procesu równoległego oczyszczania ścieków.

Spośród oczyszczalni przemysłowych, w grupie docelowej Hydrodynamicznej Wytwornicy Kawitacji znajduje się około 116 obiektów.

Szacujemy, że około 16 - 40 z nich wymaga zainstalowania 2 lub 3 urządzeń Hydrodynamicznej Wytwornicy Kawitacji.

RYNEK OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W UNII EUROPEJSKIEJ

W Unii Europejskiej funkcjonuje ok. 3550 komunalnych oczyszczalni biologicznych z podwyższoną redukcją biogenów, doskonale nadających się do montażu i wykorzystania korzyści płynących z Hydrodynamicznej Wytwornicy Kawitacji (dane nie obejmują oczyszczalni przemysłowych).

Pod względem perspektyw wdrażania Hydrodynamicznych Wytwornic Kawitacji, najbardziej obiecujące są rynki Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i Holandii.

Prognozowane źródła przychodów MVA Green Energy S.A. obejmują:
  • sprzedaż Hydrodynamicznych Wytwornic Kawitacji
  • wynajem urządzeń
  • sprzedaż energii elektrycznej (od 2012 roku)
  • sprzedaż limitów CO2 (od 2012 roku).
Rok 2011

MVA Green Energy S.A. planuje sprzedaż ośmiu Hydrodynamicznych Wytwornic Kawitacji.

Planowany zysk netto osiągnięty ze sprzedaży i dzierżawy Hydrodynamicznych Wytwornic Kawitacji w roku 2011 ma wynieść ok. 1 mln PLN.

Rok 2012

MVA Green Energy S.A. planuje sprzedaż dwunastu Hydrodynamicznych Wytwornic Kawitacji.

Planowany zysk netto w roku 2012, osiągnięty ze sprzedaży i dzierżawy Hydrodynamicznych Wytwornic Kawitacji, jak również ze sprzedaży energii elektrycznej i limitów CO?, wyniesie ok. 4 mln PLN.

Dalsze plany

MVA Green Energy S.A. prowadzi także prace rozwojowe związane z kolejnymi zastosowaniami Hydrodynamicznej Wytwornicy Kawitacji:
  • biogazownie rolnicze
  • przemysł spożywczy
  • produkcja emulsji wodno-paliwowych.