Struktura akcjonariatu MVA GREEN ENERGY S.A.

Struktura kapitału zakładowego MVA GREEN ENERGY S.A. , z wyróżnieniem akcjonariuszy posiadających powyżej 5% kapitału zakładowego:

 

Akcjonariat

 

Udział w kapitale Spółki:

 

MVA Green Energy Sp. z oo – 25,09 %

 

Andrzej Podwysocki – 17 %

 

Violetta Podwysocka – 15,95 %

 

Invest Serwis Partners Sp z o. o. – 5 %

 

 

 

 

Udział w głosach na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

 

MVA Green Energy Sp. z oo – 30,59 %

 

Andrzej Podwysocki – 20,73 %

 

Violetta Podwysocka – 19,45 %

 

Podwysocki SJ – 7,31%

 

Invest Serwis Partners Sp z o. o. – 6,10 %