Rada Nadzorcza spółki.

Violetta Podwysocka

Jakub Juśkiewicz

Andrzej Stanisław Podwysocki

Elżbieta Chandoszko

Jerzy Zbigniew Matraszek