Zarząd

Andrzej Jan Maciaszek - Prokurent

Artur Łaszcz - Członek Zarządu