Incydentalne naruszenie dobrych praktyk spółek notowanych na NewConnect

Numer: 47/2017
Data dodania: 27-09-2023 00:00

Zarząd Spółki MVA Green Energy S.A. w związku z pkt 16a "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect informuje o incydentalnym naruszeniu przez Emitenta obowiązków informacyjnych w zakresie nieterminowego opublikowania raportu za drugi kwartał 2023 r. komunikatem EBI nr 18/2023 z dnia 17 sierpnia 2023 r. oraz nieterminowego opublikowania raportu ze zmianą harmonogramu komunikatem EBI nr 17/2023 z dnia 17 sierpnia 2023 r. Przyczyną nieterminowego opublikowania raportów EBI było incydentalne przeoczenie.

Podstawa prawna: § 4 ust. 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. 192023incydentalnenaruszenieDobrychPraktyknaNC.pdf

Osoby reprezentujące spółkę:
  • Andrzej Maciaszek - Prokurent

Zawarcie umowy z biegłym rewidentem

Numer: 46/2017
Data dodania: 27-09-2023 00:00

Zarząd MVA Green Energy S.A. (dalej „Emitent”) informuje, że w dniu 17 sierpnia 2023 r. zawarł umowę na badanie sprawozdań finansowych za rok 2022 i 2023 z Mirosław Urbanowicz Kancelaria Audytorsko-Doradcza z siedzibą w Poznaniu pod adresem: Poznań 60-851 ul. Poznańska 40/5, NIP: 7821656544, wpisanym na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem: 4217. EBI162023UmowazBiegym.pdf

Osoby reprezentujące spółkę:
  • Andrzej Maciaszek - Prokurent

Zmiana terminu publikacji terminu raportu rocznego za 2022 r. - korekta raportu EBI nr 1/2023 - terminy publikacji raportów okresowych w 2023 r.

Numer: 45/2017
Data dodania: 04-07-2023 00:00

Zarząd spółki MVA Green Energy S.A. (dalej: "Spółka") z siedzibą w Łodzi informuje, że zmianie ulega termin publikacji raportu rocznego za 2022 r. Termin publikacji zostaje przesunięty z dnia 30 czerwca 2023 r., na 8 września 2023 r. Pozostałe terminy publikacji raportów okresowych pozostają bez zmian.:

 

? Raport roczny za rok 2022 – 8 września 2023 r.

? Raport kwartalny za II kwartał 2023 roku - 8 sierpnia 2023 r.

? Raport kwartalny za III kwartał 2023 roku - 8 listopada 2023 r.

 

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". ZmianaTerminu.pdf

Osoby reprezentujące spółkę:
  • Andrzej Maciaszek - Prokurent

Rozwiązanie umowy o pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy

Numer: 44/2017
Data dodania: 24-06-2023 00:00

Zarząd Spółki MVA Green Energy S.A. informuje, iż w dniu 19 czerwca 2023 roku Emitent otrzymał informację o wypowiedzeniu Umowy o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy przez Best Capital Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. Umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem na dzień 22 czerwca 2023 roku.

 

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. RozwizanieUmowy.pdf

Osoby reprezentujące spółkę:
  • Andrzej Maciaszek - Prokurent

Zmiana terminu publikacji raportu za I kwartał 2023 r. - korekta raportu EBI nr 1/2023

Numer: 43/2017
Data dodania: 21-06-2023 00:00

Zarząd spółki MVA Green Energy S.A. (dalej: "Spółka") z siedzibą w Łodzi informuje, że zmianie ulega
termin publikacji raportu za I kwartał 2023 r. Termin publikacji zostaje przesunięty z dnia 12 czerwca
2023 r. na dzień 16 czerwca 2023 r. Pozostałe terminy publikacji raportów okresowych pozostają bez
zmian.:
? Raport kwartalny za I kwartał 2023 roku - 16 czerwca 2023 r.
? Raport roczny za rok 2022 – 30 czerwca 2023 r.
? Raport kwartalny za II kwartał 2023 roku - 8 sierpnia 2023 r.
? Raport kwartalny za III kwartał 2023 roku - 8 listopada 2023 r.
Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu -
"Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku
NewConnect". Q1.pdf

Osoby reprezentujące spółkę:
  • Andrzej Maciaszek - Prokurent

Zawieszenie obrotu akcjami Emitenta na rynku NewConnect

Numer: 42/2017
Data dodania: 21-06-2023 00:00

Zarząd Spółki MVA Green Energy S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje o zawieszeniu obrotu akcjami Emitenta na rynku NewConnect w wyniku nieprzekazania przez Spółkę jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2022 r. w terminie do dnia 31 maja 2023 r. Podstawą prawną zawieszenia obrotu akcjami Emitenta jest uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A. nr 503/2023 z dnia 1 czerwca 2023 roku. Uchwała nr 503/2023 weszła w życie dnia 2 czerwca 2023 r.    


Zawieszenie obowiązuje do końca drugiego dnia obrotu następującego po dniu, w którym Emitent przekaże do publicznej wiadomości jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2022 r.


Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 13 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
  • Andrzej Maciaszek - Prokurent

Zmiana terminu publikacji raportu za I kwartał za 2023 r. - korekta raportu EBI nr 1/2023

Numer: 41/2017
Data dodania: 21-06-2023 00:00

Zarząd spółki MVA Green Energy S.A. (dalej: "Spółka") z siedzibą w Łodzi informuje, że zmianie ulega termin publikacji raportu za I kwartał 2023 r. Termin publikacji zostaje przesunięty z dnia 26 maja 2023 r. na 12 czerwca 2023 r. Ponadto zmianie ulega termin publikacji raportu rocznego za 2022 r. z dnia 26 maja 2023 r. na dzień 30 czerwca 2023 r. Pozostałe terminy publikacji raportów okresowych pozostają bez zmian.:

? Raport kwartalny za I kwartał 2023 roku - 12 czerwca 2023 r.

? Raport roczny za rok 2022 – 30 czerwca 2023 r.

? Raport kwartalny za II kwartał 2023 roku - 8 sierpnia 2023 r.

? Raport kwartalny za III kwartał 2023 roku - 8 listopada 2023 r.

 

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
  • Andrzej Maciaszek - Prokurent

Zmiana terminu publikacji raportu za I kwartał za 2023 r. - korekta raportu EBI nr 1/2023

Numer: 40/2017
Data dodania: 21-06-2023 00:00

Zarząd spółki MVA Green Energy S.A. (dalej: Spółka) z siedzibą w Łodzi informuje, że zmianie ulega

termin publikacji raportu za I kwartał 2023 r. Termin publikacji zostaje przesunięty z dnia 19 maja

2023 r. na 26 maja 2023 r. Pozostałe terminy publikacji raportów okresowych pozostają bez zmian.:

? Raport kwartalny za I kwartał 2023 roku - 26 maja 2023 r.

? Raport roczny za rok 2022 – 26 maja 2023 r.

? Raport kwartalny za II kwartał 2023 roku - 8 sierpnia 2023 r.

? Raport kwartalny za III kwartał 2023 roku - 8 listopada 2023 r.

 

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Osoby reprezentujące spółkę:
  • Andrzej Maciaszek - Prokurent

Zmiana terminu publikacji raportu za I kwartał za 2023 r. - korekta raportu EBI nr 1/2023

Numer: 39/2017
Data dodania: 21-06-2023 00:00

Zarząd spółki MVA Green Energy S.A. (dalej: "Spółka") z siedzibą w Łodzi informuje, że zmianie ulega termin publikacji raportu za I kwartał 2023 r. Termin publikacji zostaje przesunięty z dnia 12 maja 2023 r. na 19 maja 2023 r. Pozostałe terminy publikacji raportów okresowych pozostają bez zmian.:

? Raport kwartalny za I kwartał 2023 roku - 19 maja 2023 r.

? Raport roczny za rok 2022 – 26 maja 2023 r.

? Raport kwartalny za II kwartał 2023 roku - 8 sierpnia 2023 r.

? Raport kwartalny za III kwartał 2023 roku - 8 listopada 2023 r.

 

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
  • Andrzej Maciaszek - Prokurent

Zmiana terminu publikacji raportu za I kwartał za 2023 r. - korekta raportu EBI nr 1/2023

Numer: 38/2017
Data dodania: 21-06-2023 00:00

 

Zarząd spółki MVA Green Energy S.A. (dalej: "Spółka") z siedzibą w Łodzi informuje, że zmianie ulega termin publikacji raportu za I kwartał 2023 r. Termin publikacji zostaje przesunięty z dnia 8

maja 2023 r. na 12 maja 2023 r. Pozostałe terminy publikacji raportów okresowych pozostają bez zmian.:

- Raport roczny za rok 2022 – 26 maja 2023 r.

- Raport kwartalny za II kwartał 2023 roku - 8 sierpnia 2023 r.

- Raport kwartalny za III kwartał 2023 roku - 8 listopada 2023 r.

 

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
  • Andrzej Maciaszek - Prokurent
   1 2 3 4 5 6 7 8   Następna strona Ostatnia