Raport kwartalny Spółki za I kwartał 2018 roku

Numer: 17/2016
Data dodania: 21-05-2018 00:00

Zarząd MVA Green Energy S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny Spółki za I kwartał 2018 roku. MVAGESAIQ2018.pdf

Osoby reprezentujące spółkę:
 • Andrzej Maciaszek - Prezes Zarządu

Raport roczny MVA Green Energy S.A. za rok 2017

Numer: 16/2016
Data dodania: 21-05-2018 00:00

Zarząd MVA GREEN ENERGY S.A. z siedzibą w Łodzi przekazuje do publicznej wiadomości raport roczny za rok obrotowy 2017. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect". RaportRocznyMVA2017.pdf

 SprawozdanieBiegegoRewidenta.pdf

 sprawozdaniefinansoweMVA2017.pdf

 SprawozdanieZarzdu.pdf

 WybraneDaneFinansowe.pdf

Osoby reprezentujące spółkę:
 • Andrzej Maciaszek - Prezes Zarządu

Raport kwartalny Spółki za III kwartał 2017 roku

Numer: 15/2016
Data dodania: 16-11-2017 00:00

Zarząd MVA Green Energy S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny Spółki za III kwartał 2017 roku. MVAGESAIIIQ2017.pdf

Osoby reprezentujące spółkę:
 • Marek Szabrański - Prezes Zarządu

Raport kwartalny Spółki za II kwartał 2017 roku

Numer: 14/2016
Data dodania: 16-11-2017 00:00

Zarząd MVA Green Energy S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny Spółki za II kwartał 2017 roku. MVAGESAIIQ2017.pdf

Osoby reprezentujące spółkę:
 • Marek Szabrański - Prezes Zarządu

Raport kwartalny Spółki za I kwartał 2017 roku

Numer: 13/2016
Data dodania: 16-11-2017 00:00

Zarząd MVA Green Energy S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny Spółki za I kwartał 2017 roku. MVAGESAIQ2017.pdf

Osoby reprezentujące spółkę:
 • Marek Szabrański - Prezes Zarządu

Raport roczny MVA Green Energy S.A. za rok 2016

Numer: 12/2016
Data dodania: 23-03-2017 00:00

Zarząd MVA GREEN ENERGY S.A. z siedzibą w Łodzi przekazuje do publicznej wiadomości raport roczny za rok obrotowy 2016. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect". dodatkowedanefinansowe.pdf

 opiniabiegyMVA2016.pdf

 raportbadaniabiegyMVAGESA2016.pdf

 raportMVA2016.pdf

 sprawozdaniedziaalnoczarzdMVA2016.pdf

 sprawozdaniefinansoweMVA2016.pdf

Osoby reprezentujące spółkę:
 • Artur Wypych - Pełnomocnik

Raport kwartalny za III kwartał 2016 roku

Numer: 11/2016
Data dodania: 15-11-2016 00:00

Zarząd MVA Green Energy S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny Spółki za III kwartał 2016 roku. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" MVAGESAIIIQ2016.pdf      MVA GE SA_IIIQ 2016

Osoby reprezentujące spółkę:
 • Artur Wypych - Pełnomocnik

Raport kwartalny za II kwartał 2016 roku

Numer: 9/2016
Data dodania: 14-09-2016 00:00

Zarząd MVA Green Energy S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny Spółki za II kwartał 2016 roku. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" MVAGESAIIQ2016pdf.pdf      MVA GE SA_IIQ 2016

Osoby reprezentujące spółkę:
 • Krzysztof Meldner - Członek Zarządu
 • Joanna Tafil - Wiceprezes Zarządu

Raport kwartalny za I kwartał 2016 roku

Numer: 2/2016
Data dodania: 09-05-2016 00:00
Zarząd MVA Green Energy S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny Spółki za I kwartał 2016 roku. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

 MVAGESAIQ2016.pdf      MVA GE SA_IQ 2016

Osoby reprezentujące spółkę:
 • Krzysztof Meldner - Członek Zarządu
 • Joanna Tafil - Wiceprezes Zarządu

Raport kwartalny za IV kwartał 2015 roku

Numer: 1/2016
Data dodania: 08-02-2016 21:00
Zarząd MVA Green Energy S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny Spółki za IV kwartał 2015 roku. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

 MVAGESAIVQ2015.pdf

Osoby reprezentujące spółkę:
 • Krzysztof Meldner - Członek Zarządu
 • Joanna Tafil - Wiceprezes Zarządu
   1 2 3 4   Następna strona Ostatnia