Raport kwartalny za I kwartał 2013 roku

Numer: 2/2013
Data dodania: 28-05-2013 11:45

Zarząd M.V.A. Green Energy S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny Spółki za I kwartał 2013 roku. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" MVAGESA.pdf

Osoby reprezentujące spółkę:
 • Krzysztof Meldner - Członek Zarządu
 • Joanna Tafil - Wiceprezes Zarządu

Raport kwartalny za IV kwartał 2012 roku

Numer: 1/2013
Data dodania: 04-02-2013 21:59
Zarząd M.V.A. Green Energy S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny Spółki za IV kwartał 2012 roku. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

 RaportIVKwartal2012pdf.pdf

Osoby reprezentujące spółkę:
 • Krzysztof Meldner - Członek Zarządu
 • Joanna Tafil - Wiceprezes Zarządu

Raport kwartalny za III kwartał 2012 roku

Numer: 5/2012
Data dodania: 09-11-2012 19:55
Zarząd D.B.B. Green Energy S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny Spółki za III kwartał 2012 roku. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

 RaportIIIKwarta.pdf

Osoby reprezentujące spółkę:
 • Krzysztof Meldner - Członek Zarządu
 • Joanna Tafil - Wiceprezes Zarządu

Treść uchwał podjętych przez NWZA

Numer: 4/2012
Data dodania: 11-10-2012 17:00
Zarząd D.B.B. Green Energy S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") podaje do publicznej wiadomości i przekazuje w załączeniu treść uchwał (wraz z informacją o wynikach głosowania odnoszących się do każdej z podjętych uchwał) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 10 października 2012 roku.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 6)-9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 TreNWZA.pdf      Treść uchwał NZWA - 2012.10.10

Osoby reprezentujące spółkę:
 • Krzysztof Meldner - Członek Zarządu
 • Joanna Tafil - Wiceprezes Zarządu

Raport kwartalny za II kwartał 2012 roku

Numer: 3/2012
Data dodania: 14-08-2012 09:12
Zarząd D.B.B. Green Energy S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny Spółki za II kwartał 2012 roku. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

 RaportIIKwartal.pdf      Raport kwartalny za II kwartał 2012 roku

Osoby reprezentujące spółkę:
 • Mirosław Borucki - Prezes Zarządu

Raport kwartalny za I kwartał 2012 roku

Numer: 2/2012
Data dodania: 13-05-2012 12:48
Zarząd D.B.B. Green Energy S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny Spółki za I kwartał 2012 roku. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

 RaportIKwarta.pdf      Raport kwartalny za I kwartał 2012 roku

Osoby reprezentujące spółkę:
 • Rafał Gębicki - Wice-Prezes Zarządu
 • Mirosław Borucki - Prezes Zarządu

Raport roczny za 2011

Numer: 1/2012
Data dodania: 30-03-2012 16:41
Zarząd Spółki D.B.B. Green Energy S.A. ("Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport roczny Spółki za rok obrotowy od 28 lipca 2010 roku do 31 grudnia 2011 roku.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 OpiniaBieglegoRewidenta.pdf      Opinia i raport biegłego rewidenta

 RaportRoczny.pdf      DBB Green Energy - Raport Roczny

 SprawozdanieZarzadu.pdf      Sprawozdanie Zarządu

Osoby reprezentujące spółkę:
 • Mirosław Borucki - Prezes Zarządu
 • Jacek Dziubras - Wiceprezes Zarządu

Raport kwartalny za IV kwartał 2011 roku

Numer: 3/2011
Data dodania: 10-02-2012 16:16
Zarząd D.B.B. Green Energy S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny Spółki za IV kwartał 2011 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect",

 RaportIVKwartapdf.pdf      Raport Kwartalny

Osoby reprezentujące spółkę:
 • Mirosław Borucki - Prezes Zarządu
 • Jacek Dziubras - Wiceprezes Zarządu

Raport kwartalny za III kwartał 2011 roku

Numer: 2/2011
Data dodania: 10-11-2011 18:07
Zarząd D.B.B. Green Energy S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny Spółki za III kwartał 2011 roku.

Podstawa prawna: par. 5 ust. 1 pkt 1 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 RaportIIIKwartapdf.pdf      Raport Kwartalny

Osoby reprezentujące spółkę:
 • Rafał Gębicki - Wice-Prezes Zarządu

Raport kwartalny za II kwartał 2011 roku

Numer: 1/2011
Data dodania: 11-08-2011 00:00
Zarząd D.B.B. Green Energy S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny Spółki za II kwartał 2011 roku.

Podstawa prawna: par. 5 ust. 1 pkt 1 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 RaportIIKwarta.pdf      Raport Kwartalny

Osoby reprezentujące spółkę:
 • Rafał Gębicki - Wice-Prezes Zarządu
Pierwsza Poprzednia strona  1 2 3 4 5 6