Zmiana dotycząca akcji serii C

Numer: 19/2017
Data dodania: 04-08-2017 00:00

Zarząd Spółki MVA GREEN ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie informuję  , że w dniu 3 .08.2017 r Sąd Rejonowy dla Łodzi –Śródmieścia  w Łodzi  XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował zmianę dotyczącą akcji serii C zmieniając  6506250 akcji iminiennych serii C na 6506250 akcji na okaziciela serii C.

 Zmiana dotyczy § 8 pkt 2 ust 3 Statutu Spółki ( komunikant z dnia 6.03.2017 )

Osoby reprezentujące spółkę:
 • Marek Szabrański - Prezes Zarządu

Zmiana siedziby Spółki

Numer: 18/2017
Data dodania: 04-08-2017 00:00

Zarząd Spółki MVA GREEN ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie informuję  , że w dniu 3 .08.2017 r Sąd Rejonowy dla Łodzi –Śródmieścia  w Łodzi  XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował zmianę siedziby Spółki . Zmianie uległ § 3 Statutu Spółki.

 

Na skutek zarestrowanych zmian nową siedzibą Emitenta jest m.st Warszawa

 

Aktualny adres Spółki to : 00-828 Warszawa , Al. Jana Pawła II  11

Osoby reprezentujące spółkę:
 • Marek Szabrański - Prezes Zarządu

Zmiany w zarządzie spółki.

Numer: 7/2017
Data dodania: 06-03-2017 00:00

Zarząd MVA Green Energy S.A. z siedzibą w Łodzi informuje, że w dniu 28 lutego 2017 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwały o dokonaniu z dniem 02 marca 2017 r. zmian w składzie Zarządu polegających na:

 

 

1. Odwołaniu Pana Artura Wypycha z pełnienia funkcji Członka i Prezesa Zarządu Spółki.

 

2. Powołaniu Pana Marka Szabrańskiego na funkcję Członka Zarządu Spółki oraz powierzenia mu stanowiska Prezesa Zarządu na okres bieżącej kadencji.

 

 

Podstawa prawna:

 

§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu w zw. z § 10 pkt 20 Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego System Obrotu

Osoby reprezentujące spółkę:
 • Jolanta Jurczewska - Pełnomocnik

Zmiana terminów przekazywania raportów okresowych w roku 2017 oraz odstąpienie od publikacji raportu za IV kwartał 2016 r.

Numer: 6/2017
Data dodania: 16-02-2017 00:00

Zarząd MVA GREEN ENERGY S.A.(Emitent) informuje, iż na podstawie § 6 ust. 10a. Załącznika
nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane
 w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" w związku z podjęciem decyzji o
 opublikowaniu zbadanego raportu rocznego jednostkowego i skonsolidowanego za rok
 obrotowy 2016 w dniu 21 marca 2017 r. nie będzie publikować raportu za IV kwartał 2016 r.
 Emitent w raporcie EBI 4/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. informował że raport za IV
 kwartał 2016 r opublikuje 14 lutego 2017 r. a jednostkowy i skonsolidowany raport roczny
 Emitenta za rok 2016 zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 29 maja 2017 r.

W związku z powyższym Emitent przekazuje nowy harmonogram publikacji raportów okresowych
w 2017 roku :

Raport roczny za 2016 rok – 21 marca 2017 roku,

Raport za I kwartał 2017 roku - 15 maja 2017 roku,

Raport za II kwartał 2017 roku - 14 sierpnia 2017 roku,

Raport za III kwartał 2017 roku - 14 listopada 2017 roku..

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu
"Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
 • Artur Wypych - Pełnomocnik

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2017 r.

Numer: 4/2017
Data dodania: 16-02-2017 00:00

Zarząd MVA Green Energy S.A. z siedzibą w Łodzi („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż
raporty okresowe Spółki w 2017 roku będą publikowane w następujących terminach:

- jednostkowy i skonsolidowany za IV kwartał 2016 r. - w dniu 14 lutego 2017 r.,

- jednostkowy i skonsolidowany za I kwartał 2017 r. - w dniu 14 maja 2017 r.,

- jednostkowy i skonsolidowany za II kwartał 2017 r. - w dniu 13 sierpnia 2017 r.,

- jednostkowy i skonsolidowany za III kwartał 2017 r. - w dniu 13 listopada 2017 r.,

Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny Emitenta za rok 2016 zostanie przekazany do
publicznej wiadomości w dniu 29 maja 2017 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do publicznej wiadomości
w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu
,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
 • Artur Wypych - Pełnomocnik

Rozwiazanie umowy za porozumieniem stron

Numer: 3/2017
Data dodania: 16-02-2017 00:00

W dniu 20 stycznia 2017 roku została rozwiązana za porozumieniem stron Umowa o świadczenie
usług księgowych z firmą IFServices Sp. z o.o. w Warszawie.

Z dniem 20 stycznia 2017 roku obowiązek świadczenia usług księgowych Zarząd MVA GREEN ENERGY SA
powierzył Panu Kazimierzowi Zimnickiemu - Głównemu Księgowemu Spółki MVA GREEN ENERGY SA.

Osoby reprezentujące spółkę:
 • Artur Wypych - Pełnomocnik

Zawarcie umowy o świadczenie usług księgowych

Numer: 2/2017
Data dodania: 16-02-2017 00:00

Zarząd Spółki MVA Green Energy SA informuje, że w dniu 5 stycznia 2017 roku zawarł z
IFServices Sp. z o. o. umowę o świadczenie usług księgowych i rozwiązał za porozumieniem
stron umowę o świadczenie usług księgowych z Enterprise Support Sp. z o. o.

Osoby reprezentujące spółkę:
 • Artur Wypych - Pełnomocnik

Porozumienie w przedmiocie ratalnej spłaty zobowiązania

Numer: 1/2017
Data dodania: 16-02-2017 00:00

Zarząd Spółki MVA Green Energy SA informuje, że w dniu 3 stycznia 2017 roku zawarł ze
swoim dłużnikiem porozumienie w przedmiocie ratalnej spłaty zobowiązania w pełnej kwocie
1,29 mln złotych, płatnego w odstępach kwartalnych, począwszy od końca IQ 2017 roku i
zakończeniem spłaty na koniec IVQ 2018 roku.

Osoby reprezentujące spółkę:
 • Artur Wypych - Pełnomocnik

Informacja o odwołaniu członka Zarządu

Numer: 2/2016
Data dodania: 27-10-2016 00:00

Zarząd MVA Green Energy S.A. z siedzibą w Łodzi informuje, że w dniu 25 października 2016 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o odwołaniu Pana Krzysztofa Meldnera z pełnienia funkcji Wiceprezesa oraz członka Zarządu Spółki. Odwołanie następuje z dniem 26 października 2016 r.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu w zw. z § 10 pkt 20 Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego System Obrotu.”

Osoby reprezentujące spółkę:
 • Artur Wypych - Pełnomocnik

Zmiany w składzie Zarządu Spółki

Numer: 1/2016
Data dodania: 15-09-2016 00:00

Zarząd MVA Green Energy S.A. z siedzibą w Łodzi informuje, że w dniu 14 września 2016 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwały o dokonaniu z dniem 14 września 2016 r. zmian w składzie zarządu polegających na:


1. odwołaniu Pani Joanny Tafil z pełnienia funkcji Wiceprezesa oraz członka Zarządu spółki
2. odwołaniu Pana Krzysztofa Meldnera z funkcji Prezesa Zarządu bez pozbawienia go funkcji członka Zarządu oraz powierzeniu mu stanowiska Wiceprezesa Zarządu na okres bieżącej kadencji.
3. powołaniu Pana Artura Wypycha na funkcję członka Zarządu spółki oraz powierzenia mu stanowiska Prezesa Zarządu na okres bieżącej kadencji.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu w zw. z § 10 pkt 20 Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego System Obrotu

Osoby reprezentujące spółkę:
 • Krzysztof Meldner - Członek Zarządu
 • Artur Wypych - Pełnomocnik
Pierwsza Poprzednia strona  1 2 3 4 5 6   Następna strona Ostatnia