Powołanie członków zarządu

Numer: 12/2012
Data dodania: 22-08-2012 10:17

Spółka D.B.B. Green Energy S.A. ("Spółka") informuje, że Rada Nadzorcza Spółki w dniu 16 sierpnia 2012 powołała do Zarządu na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Pana Krzysztofa Meldnera, oraz na stanowisko Członka Zarządu Panią Joannę Tafil. Zmiany następują z dniem 16 sierpnia 2012.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
 • Mirosław Borucki - Prezes Zarządu

Incydentalne naruszenie obowiązku informacyjnego

Numer: 11/2012
Data dodania: 14-08-2012 09:17

Zarząd Spółki informuje o incydentalnym naruszeniu przez Spółkę obowiązku informacyjnego określonego w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu w zakresie nieprzekazania raportu okresowego za II kwartał 2012 roku w terminie opublikowanym raportem nr 16/2011

Powodem opóźnienia publikacji raportu okresowego za II kwartał 2012 roku były problemy techniczne związane z niemożliwością zalogowania się przez Emitenta do systemu EBI. Raport został opublikowany we właściwym trybie niezwłocznie po usunięciu awarii. Zarząd Spółki dołoży wszelkich starań, aby powyższa sytuacja nie miała miejsca w przyszłości.

Podstawa prawna: § 4 ust. 3 Złącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące spółkę:
 • Mirosław Borucki - Prezes Zarządu

Rezygnacja Członka Zarządu

Numer: 10/2012
Data dodania: 06-08-2012 09:56

Zarząd D.B.B. Green Energy S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako Spółka) informuje, że w dniu 2 sierpnia 2012 roku otrzymał zawiadomienie od Przewodniczącego Rady Nadzorczej, że Pan Rafał Gębicki Wiceprezes Zarządu Emitenta złożył rezygnację z pełnienia funkcji Wiceprezesa Prezesa Zarządu Spółki oraz Dyrektora Finansowego Spółki. Rezygnacja odbyła się w trybie art. 55 par 1 Kodeksu Pracy.Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
 • Mirosław Borucki - Prezes Zarządu

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Numer: 9/2012
Data dodania: 06-07-2012 11:18

Zarząd Spółki D.B.B. Green Energy S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu na dzień 01 sierpnia 2012 roku na godzinę 11.00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz projekty uchwał.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". Ogloszenie_o_zwolaniu_NWZA.pdf      Ogłoszenie o zwołaniu NWZA

 Projekty_uchwal.pdf      Projekty uchwal

 Wzory_pelnomocnictw.pdf      Wzory pełnomocnictw

Osoby reprezentujące spółkę:
 • Rafał Gębicki - Wice-Prezes Zarządu
 • Mirosław Borucki - Prezes Zarządu

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Numer: 8/2012
Data dodania: 22-05-2012 11:00

Zarząd Spółki D.B.B. Green Energy S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu na dzień 18 czerwca 2012 roku na godzinę 11.00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz projekty uchwał.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
 • Rafał Gębicki - Wice-Prezes Zarządu
 • Mirosław Borucki - Prezes Zarządu

Rezygnacja Członka Zarządu

Numer: 7/2012
Data dodania: 27-04-2012 16:40

Zarząd D.B.B. Green Energy S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako Spółka) informuje, że w dniu 26 kwietnia 2012 otrzymał zawiadomienie, że Pan Jacek Dziubras ? Wice-Prezes Zarządu złożył rezygnację z pełnienia funkcji Wice-Prezesa Zarządu Spółki oraz Zastępcy Dyrektora Generalnego ze skutkiem na dzień 30 kwietnia 2012 roku. Powodem rezygnacji są względy natury osobistej.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
 • Rafał Gębicki - Wice-Prezes Zarządu
 • Mirosław Borucki - Prezes Zarządu

Treść uchwał podjętych przez NWZA

Numer: 6/2012
Data dodania: 18-04-2012 08:59

Zarząd D.B.B. Green Energy S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") podaje do publicznej wiadomości i przekazuje w załączeniu treść uchwał (wraz z informacją o wynikach głosowania odnoszących się do każdej z podjętych uchwał) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 16 kwietnia 2012 roku.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 6)-9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". TrescUchwal.pdf      Treść Uchwał

Osoby reprezentujące spółkę:
 • Mirosław Borucki - Prezes Zarządu
 • Jacek Dziubras - Wiceprezes Zarządu

Powołanie Członka Rady Nadzorczej

Numer: 5/2012
Data dodania: 18-04-2012 08:52

Zarząd Spółki D.B.B. Green Energy S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, iż w dniu 16 kwietnia 2012 r. podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, zgodnie z §42 ust. 1 pkt. a Statutu Spółki, dokonano wyboru Pana Tadeusza Kubickiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
 • Mirosław Borucki - Prezes Zarządu
 • Jacek Dziubras - Wiceprezes Zarządu

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Numer: 4/2012
Data dodania: 18-04-2012 08:49

Zarząd Spółki D.B.B. Green Energy S.A. informuje, że dnia 16 kwietnia 2012 roku wpłynęło zawiadomienie od Pana Tomasza Rybickiego o rezygnacji z pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej D.B.B. Green Energy S.A. z dniem 16 kwietnia 2012 roku. Powodem rezygnacji są względy osobiste.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
 • Mirosław Borucki - Prezes Zarządu
 • Jacek Dziubras - Wiceprezes Zarządu

Powołanie Członka Zarządu

Numer: 3/2012
Data dodania: 18-04-2012 08:47

Spółka D.B.B. Green Energy S.A. ("Spółka") informuje, że Rada Nadzorcza Spółki w dniu 16 kwietnia 2012 powołała do Zarządu na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Pana Rafała Gębickiego. Zmiany następują z dniem 16 kwietnia 2012.

Pan Rafał Gębicki jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierunek finanse i bankowość ze specjalizacją rynek kapitałowy. Pan Rafał Gębicki przez pierwsze 9 lata kariery zawodowej pracował w bankach inwestycyjnych w Warszawie rozpoczynając pracę od stanowiska młodszego analityka papierów wartościowych (bank Creditanstalt Polska S.A.) a kończąc na stanowisku dyrektora działu analiz i doradztwa inwestycyjnego (w Raiffeisen Capital & Inwestment Polska S.A.). Następnie zajmował się organizowaniem finansowania transakcji fuzji i przejęć oraz finansowania typu project-finance, jako pracownik banku WestLB Polska S.A. oraz firmy inwestycyjnej Concordia Sp. z o.o.

Od roku 2004 jego kariera zawodowa związana jest ze sferą przedsiębiorstw. Praca w Telefonii Dialog S.A., grupie kapitałowej Skotan S.A. oraz grupie kapitałowej FAM S.A. pozwoliła Panu Rafałowi Gębickiemu na zdobycie doświadczenia odnośnie operacyjnej i finansowej strony funkcjonowania przedsiębiorstw a w szczególności w spółkach notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W podmiotach tych Pan Rafał Gębicki zajmował funkcje kierownicze, a jego działalność koncentrowała się w obszarze finansów oraz nadzoru właścicielskiego.

Powołanie Pana Rafała Gębickiego do Zarządu Spółki, wiąże się z rozszerzeniem i zintensyfikowaniem dotychczasowej działalności Spółki.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
 • Mirosław Borucki - Prezes Zarządu
 • Jacek Dziubras - Wiceprezes Zarządu
Pierwsza Poprzednia strona  1 2 3 4 5 6   Następna strona Ostatnia